Länkar Länk till möbeldetaljer Länk till industriapplikationer Länk till medical Länk till fritid/miljö Länk till bedding Länk till fordonsindustri Länk Möbeldetaljer Länk till medical Länk till miljö/fritid Länk till bedding Länk till fordonsindustri Länk Industriapplikationer
Filter
Länk Competence Center
I många olika sammanhang är en anpassad öppen cellstruktur en stor fördel. Skumplasten kan användas både som luft- och vattenfilter. Celltätheten anpassas, för att nå en viss nivå
av rening i förhållande till genomflöde. Många hushållsprodukter har filter som skyddar mekaniska delar från större eller mindre partiklar.
Filter som renar och skyddar
Recticel AB, S. Storg. 50, Box 507, SE-332 28 GISLAVED, Tel +46 (0)371-845 00, Fax +46 (0)371-108 10. E-post info@recticel.se